Polityka BHP i Ochrony Środowiska

Avio Aero stosuje kulturę BHP, która promuje bezpieczeństwo, ochronę środowiska i zapewnia jednolitość podejmowanych działań. Tutaj można pobrać opisywane dokumenty: „Polityka bezpieczeństwa, higieny pracy oraz środowiska (BHP)”.